پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
به وبلاگ من خوش آمدید
نوشته شده در یک شنبه 3 اسفند 1398
بازدید : 266
نویسنده : محمد برزویی
نمونه سوال ریاضی چهارم سه درس اول
نوشته شده در چهار شنبه 13 اسفند 1393
بازدید : 1106
نویسنده : محمد برزویی
مدیریت
نوشته شده در جمعه 8 اسفند 1393
بازدید : 502
نویسنده : محمد برزویی

با سلام 

 

من فقط جوک برای کسایی که عصو شدن قرار دادم و شما هم فقط با عضو شدن میتوانید از این مطالب لذت کافی راببرید.
معنی کلمه های درس باغچه ی اطفال
نوشته شده در جمعه 8 اسفند 1393
بازدید : 84319
نویسنده : محمد برزویی

کنجکاو:جست جو گر                                                                                    قریحه:ذوق  

عشق می ورزیدم:دوست دارم                                                                       کنج:گوشه

زیستن:زندگی کردن                                                                                   عاجز:ناتوان 

اندیشه:فکر                                                                                               کرسی:میز چهار چوبی که در گذشته برای گرم

دایر نشده بود:ساخته نشده بود،اداره نمی شد                                                   کردن خود از آن استفاده می کردند و زیر آن منقل و زغال می گذاشتند

طاق:سقف                                                                                               استعداد:توانایی

قنّادی:شیرینی فروشی                                                                              ابداع:نو آوری

منقل:ظرفی که در آن زغالروشن می کنند و                                                    ویژه:مخصوص  

زیر کرسی می گذارانند گاهی هم در آن اسپند، دود                                        مقصود:هدف           

می کنند                                                                                               نو آور:کسی که روش جدیدی را به وجود آورده است

طبع:ذات،طبیعت وجود انسان                                                                     پیوسته:همواره،دایم

دشواری:سختی                                                                                      خویش:خود                

برگزیده شدم:انتخاب شدم                                                                          خشنود:خوش حال و راضی

اقامت گزیدم:زندگی کردم
دانلود نمونه سوال ریاضی از ابتدا تا تقسیم
نوشته شده در جمعه 8 اسفند 1393
بازدید : 868
نویسنده : محمد برزویی
دانلود کتاب های ورق زن پایه چهارم
نوشته شده در جمعه 8 اسفند 1393
بازدید : 3413
نویسنده : محمد برزویی
عنوان : دانلود کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
موضوع : دانلود کتاب ورق زن دوره ابتدایی
موضوع جانبی : ***دانلود کتاب ورق زن چهارم ابتدایی جدید سال 94-93 ***
 دانلود فایل ضمیمه
دانلود کتاب آموزش قرآن چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
عنوان : دانلود کتاب آموزش قرآن چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
موضوع : دانلود کتاب ورق زن دوره ابتدایی
موضوع جانبی : ***دانلود کتاب ورق زن چهارم ابتدایی جدید سال 94-93 ***
 دانلود فایل ضمیمه
دانلود کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
عنوان : دانلود کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
موضوع : دانلود کتاب ورق زن دوره ابتدایی
موضوع جانبی : ***دانلود کتاب ورق زن چهارم ابتدایی جدید سال 94-93 ***
 دانلود فایل ضمیمه
دانلود کتاب علوم تجربی چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
عنوان : دانلود کتاب علوم تجربی چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
موضوع : دانلود کتاب ورق زن دوره ابتدایی
موضوع جانبی : ***دانلود کتاب ورق زن چهارم ابتدایی جدید سال 94-93 ***
 دانلود فایل ضمیمه
دانلود کتاب ریاضی چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
عنوان : دانلود کتاب ریاضی چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
موضوع : دانلود کتاب ورق زن دوره ابتدایی
موضوع جانبی : ***دانلود کتاب ورق زن چهارم ابتدایی جدید سال 94-93 ***
 دانلود فایل ضمیمه
دانلود کتاب فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری (ورق زن الکترونیکی)
عنوان : دانلود کتاب فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری (ورق زن الکترونیکی)
موضوع : دانلود کتاب ورق زن دوره ابتدایی
موضوع جانبی : ***دانلود کتاب ورق زن چهارم ابتدایی جدید سال 94-93 ***
 دانلود فایل ضمیمه
دانلود کتاب فارسی خوانداری چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
عنوان : دانلود کتاب فارسی خوانداری چهارم دبستان (ورق زن الکترونیکی)
موضوع : دانلود کتاب ورق زن دوره ابتدایی
موضوع جانبی : ***دانلود کتاب ورق زن چهارم ابتدایی جدید سال 94-93 ***
 دانلود فایل ضمیمهفیلم های آموزش ریاضی جدید پایه ی چهارم 94 - 93
نوشته شده در جمعه 8 اسفند 1393
بازدید : 1379
نویسنده : محمد برزویی

فیلم  های آموزش ریاضی جدید پایه ی چهارم  94 - 93

 

مقایسه  جمع و تفریق کسر

 

 

 

 

 عدد مخلوط

 

 

 

 

اندازه  گیری زمان

 

 

 

 

اندازه  گیری طول و زمان

 

 

 

 

 زاویه

 

 

 

ادامه  الگویابی و عدد نویسی - ماشین های ورودی و خروجی

 

 

 

 

 

الگویابی  - عددنویسی

 

 

 

الگویابی

 

 

 

 

تساوی و  جمع و تفریق کسرها

 

 

 

 

شناخت  کسرها

 

 

 
دانلود کتاب فارسی خوانداری پایه چهارم 93-94
نوشته شده در جمعه 8 اسفند 1393
بازدید : 1434
نویسنده : محمد برزوییدانلود کتاب بنویسیم پایه 93-94
نوشته شده در جمعه 8 اسفند 1393
بازدید : 853
نویسنده : محمد برزوییدانلود کتاب هدیه پایه چهارم 93-94
نوشته شده در جمعه 8 اسفند 1393
بازدید : 764
نویسنده : محمد برزوییصفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد